Uudised2020 bamboo group annual report

Tee sillutamine vastupidava ärini

2020 käivitas fundamentaalse strateegilise ning tegevusliku muutuse Bamboo Groupis. Pandeemia tõttu pidi ettevõte kiiresti kohanema klientide muutuvate vajadustega ning leidma uusi viise, kuidas pakkuda lisaväärtust nende üldiseks jätkusuutlikuks teenindamiseks. Me tugevdasime projektitiimide liikmetevahelisi töösuhteid, et tõsta sooritustaset ja tagada järjepidev tulemuslikkus. Me pakkusime edasi neid tooteid ja teenuseid, mida kliendid kõige enam vajasid, muutes ühtlasi ettevõte ärikliima kasumlikuks ka meie osanikele.

Lisaks pakkusid meiepoolsed teendindusüksused nii olemasolevatele, kui ka potentsiaalsetele klientidele paindliku maksesüsteemiga ärimudelit, mis võimaldas vastata nende vajadustele palju parema ennustatavusega finantsilises ning tegevuslikus planeerimises.

Me laienesime ning avardasime oma haaret ulatuslikult, suurendasime klientide arvu globaalselt, samuti lõime käed uute partnerriikidega.Tänaseks on Bamboo Group oma ülemaailmset esindatust tugevdanud, sõlmides uusi partnerlusi ettevõtetega Luksemburist, Prantsusmaalt, Šveitsist ja Kanadast. Oleme oma teenuseid järjepidevalt laiendanud UAEs, Kuwaitis ning USAs. Aastal 2020 nägime me 15% YoY tulu kasvu tänu müügile Aafrika regioonis, kuhu Bamboo Group on suunanud 10 aastat oma väärtust loovaid teenuseid.

Me suurendasime enda kui mõtteliidri rolli tööstuses, osaledes aktiivselt foorumitel, tippkohtumistel ning jagades oma ideid tööstuse uurijate ja professionaalidega DevQuarterly’st, Goodfirmsist ja Tivist.

Bamboo Groupi portfelliettevõtted pääsesid Eesti parimate veebiarendajate ja rakenduste arendajate hulka (The Manifest, Clutch), esiletoodud Shopify’s (Top Developers), Fintechi ja Enterprise’i (DesignRush) ja ka Healthcare (SuperbCompanies) lahenduste arendamises.

Aasta lõpus sai HolonIQ poolt koostatud parimate harinduslahendusi tootvate tehnoloogiaettevõtete edetabelis top 100 sekka CISis Bamboo Groupi haridustehnoloogia projekt, mille kontod jõudsid 43% koolideni, muutes projekt üleriigiliselt haridusplatvormiks number üks.

Sisemiste äriprotsesside ühtsustamine

Nähes pandeemia mõju töötingimustele, vaatas Bamboo Group hoolikalt üle oma äriprotsessid ning toetudes juhtivate akadeemiliste institutsioonide praktikatele ning soovitustele, alustas kaugtööga. Me võtsime kasutusele uue kaugtöö korralduse, täites projektisisese suhtluse peamised ja kõige vajalikumad nõuded ning aruandeid tehes, et tiimiliikmete vaheline töö jääks läbipaistvaks.

Lisaks asetasime rõhku Bamboo Groupi tööandja imagole, mis tõstis meie tiimiliikmete rahulolu ja lojaalsust. Nüüdsel ajal, olles suurepärane tööandja, on Bamboo Groupil eelis palgata kesk- ja kõrgtaseme professionaale, kes suudavad pakkuda kvaliteetseid ja äärmiselt konkrentsivõimelisi teenuseid oma klientuurile.

Selleks, et optimeerida tiimiliikmete produktiivsust ja rakendada kliendisuhete korraldamist, projektide korraldamist ning inimresurrside juhtimist, integreerisime oma tööprotsessi uudseimad tehnoloogiad.

2020. aastal oleme samuti saanud tõhustada kvaliteediraamistikust tulenevaid (Quality Assurance) lähenemisi ning kasutada varasemalt kogutud kogemuste pagasit neis uutes ja võõrastes tingimustes. Meie tiim on võtnud kasutusele QA (Quality Assurance) standardid, mis on parema lõppkasutaja kogemuse ja kliendi rahulolu nurgakiviks iga lõpetatud sisese või välise projekti järel.

Finantsilise soorituse optimeerimine

Bamboo Group on saavutanud tähelepanuväärse finantsilise arengu 2020 aasta jooksul.

Oleme oluliselt tõhustanud oma tegevuskulusid, kuigi üldised digitaalse turundusega seotud kulud kasvasid 79.9%.

  • kogu OPEX langes 14.69%
  • SG&A optimeeriti 26% võrra

Globaalse olukorra tõttu nägime tõusu CAC. Meie kogukasum tarkvaraarenduselt, turunduselt ning haridustehnoloogia ettevõtetelt kasvas vastavalt 24.41%, 25.99% ja 14.94%. Vaata tähtsamaid 2020 aasta kogukasumi ja portfelliettevõtete osaluse arve allolevast tabelist: 

Näitaja Tarkvaraarendus Turundusagentuur Telekommunikatsioon Haridus-tehnoloogia
Kogukasumi kasv, % +24.41% +25.99% -30.98% +14.94%
Ettevõtte osalus üldiselt aastatulult, % 48.05% 26.73% 20.92% 4.3%

 

Tulevikku vaadates

Nüüdisajal jääb Bamboo Group üheks tugeivamaks tegijaks ja ettevõtluskogukonna keskuseks Ida- ja Kesk-Euroopas ning Põhjamaades. Ettevõte pälvib järjepidevalt tunnustust läbi oma põhitegevuste ja portfelliettevõtetega seotuse. 2021. aastal liigub meie ettevõte kolmes suunas: riskikapitaliga seotud tegevuse jätkamine ja strateegiliste investeeringute loomine uutesse ning laienevatesse idufirmadesse üle Põhjamaade, Balti riikide ja Ida-Euroopa; toodete arengu toetamine uutele turgudele sisenemiseks ja ühtlasi turuhaarde suurendamine; professionaalse arengu toetamine ja talendimärkamine läbi praktikavõimaluste ja mentorluse töökohas.