2020 bamboo group annual report

2020 aasta aruanne: Muutuste aasta

2020 käivitas fundamentaalse strateegilise ning tegevusliku muutuse Bamboo Groupis. Pandeemia tõttu pidi ettevõte kiiresti kohanema klientide muutuvate vajadustega ning leidma uusi viise, kuidas pakkuda lisaväärtust nende üldiseks jätkusuutlikuks teenindamiseks.